Α. Παροντικοί χρόνοι (τώρα):
1. Ενεστώτας (τώρα): π.χ. Βγαίνει ο ήλιος.
2. Παρακείμενος (έχω): π.χ. ΄Εχει βγει ο ήλιος
 
Β. Παρελθοντικοί χρόνοι (πριν):
3. Παρατατικός (πριν - συνέχεια): π.χ. Το καλοκαίρι ξυπνούσα στις έξι.
4. Αόριστος (πριν για μια στιγμή): π.χ. Μια μέρα ξύπνησα στις έξι.
5. Υπερσυντέλικος (είχα): π.χ. Όταν έφτανες, εγώ είχα φύγει.
 
Γ. Μελλοντικοί χρόνοι (μετά - θα):
6. Εξακολουθητικός μέλλοντας ( μετά - συνέχεια):
π.χ. Όλο το απόγευμα θα γράφω.
7. Συνοπτικός μέλλοντας (μετά για μια στιγμή):
π.χ. Αύριο θα ξυπνήσω πολύ πρωί.
8. Συντελεσμένος μέλλοντας (μετά - θα έχω):
π.χ. Όταν βραδιάσει, θα έχω τελειώσει τα μαθήματά μου.
 
ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Α. Παροντικοί χρόνοι (τώρα):
1. Ενεστώτας (τώρα): π.χ. Βγαίνει ο ήλιος.
2. Παρακείμενος (έχω): π.χ. ΄Εχει βγει ο ήλιος
 
Β. Παρελθοντικοί χρόνοι (πριν):
3. Παρατατικός (πριν - συνέχεια): π.χ. Το καλοκαίρι ξυπνούσα στις έξι.
4. Αόριστος (πριν για μια στιγμή): π.χ. Μια μέρα ξύπνησα στις έξι.
5. Υπερσυντέλικος (είχα): π.χ. Όταν έφτανες, εγώ είχα φύγει.
 
Γ. Μελλοντικοί χρόνοι (μετά - θα):
6. Εξακολουθητικός μέλλοντας ( μετά - συνέχεια):
π.χ. Όλο το απόγευμα θα γράφω.
7. Συνοπτικός μέλλοντας (μετά για μια στιγμή):
π.χ. Αύριο θα ξυπνήσω πολύ πρωί.
8. Συντελεσμένος μέλλοντας (μετά - θα έχω):

π.χ. Όταν βραδιάσει, θα έχω τελειώσει τα μαθήματά μου.