Βήματα για να μάθω τους πίνακες του πολλαπλασιασμού
       Μαθαίνω τους πίνακες του 1 και του 10.
       Μαθαίνω τους πίνακες του 2 και του 5.
       Μαθαίνω τον πίνακα του 9 → Θα είναι παιχνιδάκι αν γνωρίζεις καλά τον πίνακα του 10 (9 Χ 8 = 80 – 8 ή 9 Χ 7 = 70 – 7)
       Μαθαίνω τον πίνακα του 4 → Θα είναι παιχνιδάκι αν γνωρίζεις καλά τον πίνακα του 2.
       Μαθαίνω τον πίνακα του 3 → Θα είναι παιχνιδάκι αν γνωρίζεις καλά τον πίνακα του 2 και του 1.
       Μαθαίνω τον πίνακα του 6 → Θα είναι παιχνιδάκι αν γνωρίζεις καλά τον πίνακα του 5 και του 1.
       Μαθαίνω τους πολλαπλασιασμούς 7Χ7=49, 8Χ8=64 και 8Χ7=56 (56=7Χ8). Γιατί δε χρειάζεται να μάθεις ολόκληρο τον πίνακα του 7 και του 8;