ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ: ά-κλιτες λέξεις (=δεν κλίνονται)

Φανερώνουν:

 

  • Τόπο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πού; ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Εδώ, εκεί, μέσα, έξω, πίσω, μπροστά, ψηλά, κοντά, πάνω, απέναντι, γύρω κ.α.

  • Τρόπο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πώς; ΤΡΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Έτσι, αλλιώς, μαζί, καλά, σαν, ξαφνικά, μονομιάς, ευτυχώς, ξεχωριστά κ.α.

  • Χρόνο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πότε; ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Τώρα, μετά, πρόσφατα, πάντα, κάποτε, πριν, απόψε αμέσως, συνεχώς κ.α.

  • Ποσό: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πόσο; ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Τόσο, όσο, πολύ, λίγο, κάμποσο, εξίσου, αρκετά, καθόλου, περισσότερο κ.α.

  • Βεβαίωση: -> δηλώνουν βεβαίωση ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Ναι, βέβαια, ασφαλώς, μάλιστα, σωστά, αλήθεια κ.α.

  • Άρνηση: -> δηλώνουν άρνηση ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Όχι, δε(ν), μη (ν), όχι βέβαια κ.α.

  • Δισταγμό: -> δηλώνουν δισταγμό ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Ίσως, πιθανόν, άραγε, τάχα (τε), δήθεν κ.α.

 

Πώς βρίσκουμε σωστά το είδος των επιρρημάτων:

Παράδειγμα: Τα παιδιά παίζουν μέσα.

1.       Υπογραμμίζουμε το επίρρημα.


Τα παιδιά παίζουν μέσα.

2.     Αφαιρούμε με το μυαλό μας το επίρρημα.

Τα παιδιά παίζουν…..
3.     Προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ερώτηση για να έχουμε την απάντηση μέσα
Πού παίζουν τα παιδιά;
Σωστά! Άρα η απάντηση είναι ότι το επίρρημα είναι ΤΟΠΙΚΟ.