Ευκολα βήματα για να μάθει το παιδί τους πίνακες του πολλαπλασιασμού, και μέσα από το παιχνίδι να μην το ξεχάσει ποτέ.