Βρείτε μας κι εδώ:

Μαθαίνω εύκολα τα επιρρήματα

Ένας εύκολος τρόπος να μάθει το παιδί τα επιρρήματα , μέσα από το παιχνίδι και την διασκέδαση. ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ: Μέρος 1

Χρόνοι του ρήματος

Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχουν ξεχωριστοί ρηματικοί τύποι που φανερώνουν πότε γίνεται αυτό που σημαίνει το ρήμα. Οι τύποι αυτοί λέγονται χρόνοι. Οι χρόνοι είναι τριών ειδών: α) παροντικοί, β) μελλοντικοί και γ) παρελθοντικοί.

Βασικοί κανόνες τονισμού

Στην γλωσσολογία ο τόνος είναι ένα διακριτικό σημείο που συνοδεύει ένα γράμμα και δίνει φωνητικές πληροφορίες για την προφορά του. Υπάρχουν διαφόρων ειδών τόνοι σε διαφορετικές γλώσσες: ο μουσικός τονισμός αφορά στην οξύτητα της φωνής και καθορίζει το ύψος (ψηλό/χαμηλό) της φωνής σε σχέσης με μη τονισμένες συλλαβές.
Για οποιαδήποτε απορία ή ενδιαφέρον Επικοινωνήστε μαζί μας