Στο κέντρο Αριστεύειν , γίνεται καθημερινή προετοιμασία, μαθητών , δημοτικου, γυμνασίου, λυκείου στα μαθήματα του σχολείου και στην Αγγλική γλωσσα.